חברת קלינאייר מספקת פתרונות סינון ואוורור לרשתות מזון ,למפעלי תעשיה ולמוסדות. 

 • יעוץ ,תיכנון והתקנת מערכות יניקה ,אוורור וסינון למטבחים ולתעשיה.
• ניקוי וטיפול תחזוקתי שוטף במערכות נידוף עשן (ארובות) תעשייתיות.
• מתן אישורים עבור כיבוי אש, איכות הסביבה וחברות הביטוח לפי תקן NFPA96.
• ייצור מגוון רחב של מסננים.